Documenten

Ziekmelden, verlof en verzuim Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek Andere Gewichtige Omstandigheden Ziekmelden, verlof en verzuim Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoekvakantie 11 F En 13a Ziekmelden, verlof en verzuim Afwezigheid Melden Via Somtoday Begeleiding Blokuur contract Protocol Dyslexieprotocol 2023 Regeling Examenreglement 2022-2023 Ouderbijdrage Gemeente Gouda Flyer Kindpakket Ziekmelden, verlof en verzuim Informatiebrochure Verlof Van Bureau Leerlingzaken Aanmelden Instroom Havo 2021 2022 Onze school Integriteitscode Jaarplanning locatie Heemskerkstraat Onze school Jaarverslag 2021 Onderwijs Keuzemogelijkheden Havo 22 23 Onderwijs Keuzemogelijkheden Mavo 22 23 Onderwijs Keuzemogelijkheden Vwo 22 23 Protocol Klachtenregeling Regeling Klokkenluidersregeling Leerlingen Ouders Informatie Leerlingenstatuut  Onderwijs Lessentabel locatie Heemskerkstraat 22-23 Onderwijs Lessentabel locatie de Kanaalstraat 22-23 Protocol Medisch Protocol  Protocol Meldcode Kindermishandeling En Huiselijk Geweld Regeling Overgangsregeling locatie Heemskerkstraat 2022 2023 Onderwijs Overgangsreglement Vmbo 2022 2023 Onderwijs PTA Havo 4 - 2022/2023 Onderwijs PTA Havo 5 - 2022/2023 Onderwijs PTA Mavo 3 - 2022/2023 Onderwijs PTA Mavo 4 - 2022/2023 Onderwijs PTA Vwo 4 - 2022/2023 Onderwijs PTA Vwo 5 - 2022-2023 Onderwijs PTA Vwo 6 - 2022/2023 Protocol Pestprotocol Privacy Privacy voor leerlingen en ouders Privacy Privacyreglement Verwerking Persoonsgegevens Onderwijs Profielkeuze Vmbo B K 2023 2024 Onderwijs Profielkeuze Vmbo Gl 2023 2024 Onderwijs Pta 3bk 2022 2023 Onderwijs Pta 3gl 2022 2023 Onderwijs Pta 4bk 2022 2023 Pta Vmbo 4 Gl 2022 - 2023 Regeling Reglement Bestuur En Toezicht Protocol Reglement Genotmiddelen Informatie SOP Locatie Nederhorststraat - praktijkonderwijs Informatie SOP locatie Heemskerkstraat Informatie SOP locatie Kanaalstraat Onderwijs Schoolplan 2021 2024 Onze school Sociaal Jaarverslag 2020 2021 Onze school Statutenwijziging 27-05-2020 Aanmelden Zorgplicht