Documenten

Aanmelden Aanmeldformulier De Goudse Waarden Brugklassen 2022 2023 Aanmelden Aanmeldformulier De Goudse Waarden Mavo Havo Atheneum Gymnasium Tto Klas 2 En Hoger 2022 2023 Aanmelden Aanmeldformulier De Goudse Waarden Praktijkonderwijs 2022 2023 Aanmelden Aanmeldformulier De Goudse Waarden Vmbo Basis Kader Gl Klas 2 En Hoger 2022 2023 Ziekmelden, verlof en verzuim Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek Andere Gewichtige Omstandigheden Ziekmelden, verlof en verzuim Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoekvakantie 11 F En 13a Ziekmelden, verlof en verzuim Afwezigheid Melden Via Somtoday Begeleiding Blokuur contract Protocol Dyslexieprotocol Mei 2020 Gouwe Regeling Examenreglement 2021-2022 Gebedsgroep 2021 2022 Ouderbijdrage Gemeente Gouda Flyer Kindpakket Onderwijs Het Lyceum Lessentabel 2020 2021 Ziekmelden, verlof en verzuim Informatiebrochure Verlof Van Bureau Leerlingzaken Aanmelden Instroom Havo 2021 2022 Onze school Integriteitscode Jaarplanning lyceumlocatie Onze school Jaarverslag 2020 Onderwijs Keuzemogelijkheden Havo 22 23 Onderwijs Keuzemogelijkheden Mavo 22 23 Onderwijs Keuzemogelijkheden Vwo 22 23 Protocol Klachtenregeling Regeling Klokkenluidersregeling Leerlingen Ouders Informatie Leerlingenstatuut 2018 Definitief Onderwijs Lessentabeldegouwe 2020 2021 Lyceum Overgangsregeling 2021 2022 Protocol Medisch Protocol Dgw Juni 2017 Protocol Meldcode Kindermishandeling En Huiselijk Geweld Onderwijs Overgangsreglement Vmbo 2021 2022 Protocol Pestprotocol Privacy Privacy voor leerlingen en ouders Privacy Privacyreglement Verwerking Persoonsgegevens Profielkeuze Instoomleerlingen Havo 2022 2023 Onderwijs Pta 3bk 2021 2022 Onderwijs Pta 3gl 2021 2022 Onderwijs Pta 4bk 2021 2022 Onderwijs Pta 4m 2021 2022 Onderwijs Pta Havo 4 2021 2022 Onderwijs Pta Havo 5 2021 2022 Onderwijs Pta Mavo 3 2021 2022 Onderwijs Pta Vwo 4 2021 2022 Onderwijs Pta Vwo 5 2021 2022 Onderwijs Pta Vwo 6 2021 2022 Protocol Reglement Genotmiddelen Informatie SOP Lyceum Informatie SOP Praktijkonderwijs Informatie SOP VMBO Onderwijs Schoolplan 2021 2024 Onze school Sociaal Jaarverslag 2020 2021 Onze school Statutenwijziging 27-05-2020 Aanmelden Zorgplicht