Kwaliteit en resultaat

Hier staan wij voor

De Goudse Waarden is meer dan resultaten in cijfers en grafieken. Het aanbod en de prettige manier waarop onze docenten werken met onze leerlingen, hebben een belangrijke invloed op die resultaten. Jaarlijks nemen onze docenten leerlingenquêtes af in hun klassen. Hiermee kunnen zij de kwaliteit van hun lessen verder ontwikkelen en verhogen. We nodigen ouders en leerlingen daarnaast uit voor een tevredenheidsonderzoek. De resultaten daarvan wegen mee in ons kwaliteitstraject.

Onderwijsdoelen

Onze onderwijsdoelen staan beschreven in een schoolplan. Dit plan is in te zien via het tabblad documenten.

Onderwijs
Schoolplan 2021 2024

Schoolondersteuningsprofiel

Zie in deze schoolgids welke expertise en begeleiding wij kunnen bieden en bekijk ons schoolondersteuningsprofiel: Begeleiding → Passend onderwijs

Invulling onderwijstijd

Onderwijs
Lessentabel locatie de Kanaalstraat 22-23
Onderwijs
Lessentabel locatie Heemskerkstraat 22-23

Resultaten van ons onderwijs

Het platform ‘Scholen op de Kaart’ geeft onze resultaten in cijfers en grafieken overzichtelijk per opleiding weer. Ook vindt u daar de tevredenheidsonderzoeken:

Praktijkonderwijs

Vmbo

Lyceum (mavo- havo - vwo)

Inspectie

Toezicht voor goed onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is.

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?

De Inspectie van het Onderwijs houdt bij hoe scholen presteren en stelt een opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel samen. Behalve de opbrengstenkaart kan de inspectie ook rapporten en brieven publiceren die het oordeel van de inspectie onderbouwen. De gegevens zijn openbaar en kunnen door ouders worden gebruikt als ondersteuning bij het kiezen van een vo-school.

De inspectie rapporteert over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel goed onderwijs in stand te houden, en waar nodig te verbeteren. Voor vragen over (de kwaliteit van) onderwijs kunt u terecht bij Postbus 51. De inspectie is bereikbaar via info@owinsp.nl en via 0800 – 8051 (gratis).

De opbrengstenkaart, inspectierapporten en het opbrengstenoverzicht per opleiding van De Goudse Waarden