Aanmelden

Praktische informatie over aanmelden
Hier vindt u alle informatie over het aanmelden van leerlingen. Mochten er onduidelijkheden zijn, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Toelating en plaatsing

 • Leerlingen worden bij ons toegelaten op grond van een positief advies van de basisschool. Als een schooladvies wordt bijgesteld op basis van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets, dan zijn die laatste gegevens leidend.
 • Voor leerlingen die ons tweetalige onderwijsprogramma (tto) willen volgen is een intakegesprek onderdeel van het toelatingstraject. Deze leerlingen ontvangen daarvoor begin april een aparte uitnodiging.
 • De schooladministratie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk.
 • De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating.
 • Uiterlijk in de week voor de meivakantie sturen wij een bericht van toelating of afwijzing. We nodigen de nieuwe leerlingen vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en mentor.

Aanmelden brugklas

Aanmelden voor de brugklas kan in de week van 25 - 30 maart.

Aanmelden leerlingen praktijkonderwijs

 • Aanmelden kan in de week van 25 tot en met 30 maart. Voor leerlingen zonder doorstroomtoets is het mogelijk om eerder aan te melden. De toelatingsprocedure begint echter niet eerder dan de laatste week van maart.
 • Voor leerlingen die zijn aangewezen op praktijkonderwijs maar niet in de wijken met de postcode 2355, 2451, 2465, 2481, 2931 en 2941 wonen, geldt dat de toelatingsprocedure start vanaf 1 juni voorafgaand aan het daaropvolgende schooljaar.
 • Voor een leerling die wordt aangemeld voor ons regulier onderwijs maar toch aangewezen blijkt te zijn op extra ondersteuning, vragen we aanvullende informatie aan ouders en de basisschool om alles zo goed mogelijk en in het belang van de leerling te organiseren.
 • Er is een onderwijskundig rapport nodig voor de toelatingsprocedure. Deze wordt opgesteld en verzorgd door de voorgaande school. Een toelatingsprocedure start pas als er, naast het aanmeldformulier, een onderwijskundig rapport is aangeleverd bij ons. Pas dan kunnen wij een verantwoorde beslissing nemen over plaatsing van een leerling.
 • Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is gaan wij aan de slag om de benodigde gegevens te verkrijgen.
 • Voor het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk geregeld.
 • Voor de hele toelatingsprocedure geldt dat alle benodigde gegevens bij onze administratie moeten zijn. Is dat nog niet het geval dan kan de toelatingsprocedure worden opgeschort.
 • Bij de toelatingsprocedure volgen we de algemene toelatingscriteria uit ons schoolondersteuningsprofiel. Voor een passende onderwijsplek willen we de ondersteuningsbehoeften van leerlingen kunnen waarmaken.

Aanmelden kan via de basisschool of rechtstreeks bij ons. Rechtstreeks aanmelden kan via onderstaande link.

Meld je hier aan voor het PraktijkOnderwijs

Tussentijdse aanmelding

Bij een aanmelding voor een nieuw schooljaar in klas 2 of hoger is er, naast het aanmeldformulier, een onderwijskundig rapport nodig. Deze wordt opgesteld en verzorgd door de voorgaande school. Als er (nog) geen volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is gaan wij aan de slag om de benodigde gegevens te verkrijgen. Alleen op basis van een volledig ingevuld onderwijskundig rapport kunnen wij een verantwoorde beslissing nemen over plaatsing van een leerling.

Aanmelden voor hogere klassen