De School

Het verhaal van De Goudse Waarden

Iedereen is welkom

De Goudse Waarden is een christelijke school. Dit betekent voor ons dat iedereen op onze school erbij hoort, meetelt en zichzelf mag zijn. Wat je onderwijsadvies, identiteit, achtergrond of religie ook is; jij hoort er helemaal bij op onze school!

Dat is onze eerste kernwaarde en hierdoor lopen er veel verschillende mensen op onze school rond. Tijdens onze dagopeningen en vieringen gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en over betekenisvolle verhalen (zoals die ook in de bijbel staan) of over kunst en filosofie. We willen elkaar niet overtuigen, maar wel elkaar goed begrijpen en van elkaar leren. 

Jouw school, jouw toekomst, jouw wereld

Je tijd op school is als een reis, waarin je zelf je weg bepaalt. Je leraren inspireren je en helpen je verder als je vastloopt. Ook laten we je onderweg van alles leren: Niet alleen kennis en vaardigheden voor je toekomst, maar ook kennis over jezelf (wie ben ik? waar ben ik goed in en wat vind ik interessant?) over anderen, over de samenleving en over het werken aan een duurzame aarde. Maar het blijft uiteindelijk jouw persoonlijke reis waarin je aan jouw toekomst en jouw wereld werkt. Dat is onze tweede kernwaarde.

Een heel goede sfeer

Onze derde kernwaarde gaat over hoe we met elkaar omgaan. Een goede sfeer op school is voor ons heel belangrijk. Hierin staan humor en liefde centraal. En hier werken we iedere dag aan; door de manier waarop we met elkaar omgaan en door met elkaar in gesprek te gaan als er iets misgaat. Alleen op die manier kunnen we realiseren wat bij ons in alles voorop staat: samen een betere wereld bouwen.

De organisatie

Stichting voor PCVO in Gouda e.o.

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving is het bevoegd gezag van CSG De Goudse Waarden en Praktijkschool De Goudse Waarden. Deze scholen verzorgen voor bijna 1.600 leerlingen een breed onderwijsaanbod, variërend van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. De scholen zijn gevestigd in de gemeente Gouda.

CSG De Goudse Waarden

Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda

College van Bestuur

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CSG De Goudse Waarden is neergelegd bij het College van Bestuur, bestaande uit: 

De heer drs. P.W. van Dijk, voorzitter 
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
0182 – 51 60 77 
secretariaatcvb@degoudsewaarden.nl

Beheer en Organisatie
De heer J. Evengroen, directeur 
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda 
0182 – 51 60 77 | j.evengroen@degoudsewaarden.nl

Centrale Administratie
Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda 
0182 – 51 60 77 | ca@degoudsewaarden.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

De heer M. van den Hoek, voorzitter
De heer M. Barnas
De heer A.S. Klein
Mevrouw E. V. L. Kuijper
De heer C.L.G. Sluis
0182 – 51 60 77 | secretariaat.rvt@degoudsewaarden.nl

Schoolleiding

College van Bestuur
Dhr. drs. P.W. van Dijk, voorzitter CvB 

Praktijkonderwijs
Mw. M. van Welie, MA, directeur
Dhr. A.H.J. de Bas, afdelingsleider
Dhr. A.J.W. Oosterwijk, leerlingbegeleider

Vmbo basis, kader, gemengde leerweg
Mw. M. van Welie, MA, directeur
Dhr. B. Krijgsman, adjunct-directeur en afdelingsleider bovenbouw
Dhr. P. van Leeuwen, afdelingsleider onderbouw

Mw. T.C. van ‘t Hoff, leerlingbegeleider onderbouw
Dhr. M. Hijmering, leerlingbegeleider bovenbouw profiel Tech
Dhr. M. de Ruijter, leerlingbegeleider bovenbouw profiel Health
Dhr. S.J.A. van der Kooi, leerlingbegeleider mavo 4

Mavo, havo, atheneum, gymnasium
Dhr. drs. P.W. van Dijk, directeur
Mw. drs. I. van der Brugge, afdelingsleider vwo leerjaar 2-6
Dhr. C.J.S. Groenleer, afdelingsleider mavo leerjaar 2-4 
Dhr. A.J.A. van den Heuvel, afdelingsleider havo leerjaar 2-6
Dhr. T.G. Liefting, afdelingsleider brugklassen

Dhr. C. Bons, leerjaarcoördinator havo 2-5
Mw. M.C.E. Hagoort, leerjaarcoördinator mavo 2-4
Mw. G.E. Keizer, leerjaarcoördinator vwo 2-5
Dhr. T.G. Liefting, leerjaarcoördinator vwo 6
Dhr. R.H.T Reijven, leerjaarcoördinator brugklassen

Onze locaties

mavo | havo | atheneum | gymnasium | tto

Heemskerkstraat 105, 2805 SN Gouda
Adres tijdens de verbouwing:
Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda

Brugklaslocatie tijdens de verbouwing:
Calslaan 100
2804 RT Gouda

0182 - 57 30 00 | lyceum@degoudsewaarden.nl

vmbo basis | kader | gemengde leerweg

Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda

0182 - 51 60 77 | vmbo@degoudsewaarden.nl

praktijkonderwijs

H.J. Nederhorststraat 2, 2801 SC Gouda

0182 – 51 60 77 | praktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

CSG De Goudse Waarden is een scholengroep onder de Stichting voor P.C.V.O. in Gouda e.o. welke per 1 januari 2020 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor is een donatie binnen de daartoe gestelde grenzen fiscaal aftrekbaar. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens openbaar te publiceren. 

Oprichting
De Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs in Gouda en omgeving is per 31-12-1992 opgericht. De oprichtingsakte kunt u via de button onderaan deze pagina inzien.

Fiscaal nummer RSIN
800885703

KvK-nummer
40465720

Organisatiegegevens
Het bestuur van de stichting treedt op als bevoegd gezag. De dagelijkse leiding is in handen van de schoolleiding. De samenstelling van deze gremia inclusief contactgegevens vindt u op deze pagina.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid ontlenen wij aan gegevens verstrekt door de VO-Raad. Raadpleeg hiervoor: https://www.vo-raad.nl/themas/cao-vo

Verslag van uitgevoerde activiteiten
Jaarlijks leggen wij verantwoording af over onze gevoerde activiteiten. In het jaarverslag is eveneens de jaarrekening opgenomen. Beleidskeuzes zijn opgenomen in het schoolplan. Tot slot geven de schoolgidsen gedetailleerde informatie over onze verschillende locaties. De meest recente versies van genoemde documenten vindt u onder 'documenten'.