Praktische zaken

Vakanties 2021-2022

VakantieDatum
Herfstvakantiemaandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag (*)

vrijdag 15 april 2022

Pasen

maandag 18 april 2022 (tweede paasdag)

Meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 juni 2022 (tweede pinksterdag)

Zomervakantie

maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

(*) Goede Vrijdag is een organisatiedag.

Daarnaast zijn er organisatie- en ontwikkeldagen voor het personeel. Op deze dagen zijn leerlingen vrij. U vindt de organisatie- en ontwikkeldagen in het overzicht belangrijke data onder 'documenten'.

Rooster, lestijden en pauzes

Iedere leerling op onze school heeft een persoonlijk lesrooster. Dit rooster is te bereiken via de Zermelo app. Het lesrooster is een weekoverzicht van de te volgen lessen, de docenten die de lessen geven en de plaatsen waar de lessen gegeven worden.

Gedurende het schooljaar worden de lesroosters meerdere keren aangepast. Daarom is het belangrijk om afspraken voor muziekles, sport of een bijbaantje pas te maken als het nieuwe rooster bekend is.

Tussenuren

Soms valt er een les uit tussen de eerste en de laatste lesuren van de dag. De school probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. We passen dan het lesrooster aan, zodat er geen tussenuur ontstaat. Soms lukt het niet om een tussenuur te voorkomen.

VMBO:

Als uw kind toch een tussenuur heeft, wordt hij in de aula opgevangen. Ook is het mogelijk om in tussenuren in de mediatheek te werken. De leerlingen mogen tijdens tussenuren het schoolplein niet verlaten, tenzij de schoolleiding anders beslist.

MAVO, HAVO, VWO:

De leerlingen uit de onderbouw gaan dan in de mediatheek aan het werk met een opdracht van de docent, met de ICT-opdrachten of andere eigen taken. Bij een start- of eind-uur kan ervoor gekozen worden de leerlingen later te laten beginnen of eerder naar huis te laten gaan. Alleen bij hoge uitzondering heeft een klas een tussenuur. Onderbouwleerlingen mogen tijdens tussenuren het schoolplein niet verlaten, tenzij de schoolleiding anders beslist.

In de bovenbouw hebben leerlingen ingeroosterde tussenuren. Tijdens die uren kunnen zij aan het werk met bijvoorbeeld het huiswerk, samenwerkings-opdrachten. Ook kan die tijd benut worden om eventuele voor de leerling lastige onderwerpen bij te spijkeren.

Dagelijkse roosterwijzigingen

Onze roostermakers zorgen ervoor dat iedere leerling een up-to-date dagrooster heeft. Wijzigen worden op vaste momenten doorgevoerd. Aan het eind van de dag worden de wijzigingen voor de volgende dag verwerkt. Maar ook ’s morgens vroeg kan bijvoorbeeld door ziekte van een docent het rooster nog wijzigen. Iedere onvoorziene wijziging voor het eerste uur wordt direct gepubliceerd. Wijzigingen voor het 1e t/m 3e uur publiceren we voor het begin van het 1e uur. Het is dus belangrijk voor vertrek naar school het persoonlijk rooster via de Zermelo App te checken. Let er hierbij op dat de App ook wordt ververst.

Overige wijzigingen gedurende de dag worden voor de start van de kleine en grote pauze gepubliceerd.

Als een docent aan het begin van een lesuur niet naar het lokaal komt, gaat één van de leerlingen voor nadere informatie naar de roosterkamer. De overige leerlingen blijven wachten bij het lokaal.

Leerlingen mogen niet weg zonder overleg met de roosterkamer of leerjaarcoördinator.

Toetsweken en activiteitendagen

Het persoonlijk rooster van onze leerlingen wordt regelmatig aangepast. Los van dagroosterwijzigingen zijn er gedurende het schooljaar naast de “gewone” lesdagen ook toetsweken en activiteitendagen.

Tijdens de toetsweken worden gecoördineerde toetsen gegeven. Voor de bovenbouwklassen vinden in deze weken zowel voortgangstoetsen als schoolexamens plaats. De toetsen in de onderbouw vinden gedeeltelijk plaats in de toetsweken, maar ook in de reguliere lessen. Op de activiteitendagen vinden de excursies, vormingsactiviteiten en de onderwijsprojecten plaats.

Tijdens toetsweken en activiteitendagen kan het rooster sterk afwijken. Deze dagen worden daarom vooraf gecommuniceerd via het overzicht belangrijke data.

LESTIJDEN MAVO-HAVO-VWO

Lestijden brugklassen (maandag t/m donderdag: 40 minuten rooster)

LesurenTijden

1e lesuur

08.20 - 09.00

2e lesuur

09.00 - 09.40

pauze

09.40 - 10.00

3e lesuur

10.00 - 10.40

4e lesuur

10.40 - 11.20

pauze

11.20 – 11.40

5e lesuur

11.40 - 12.20

6e lesuur

12.20 - 13.00

pauze

13.00 – 13.20

7e lesuur

13.20 – 14.00

8e lesuur

14.00 – 14.40

9e lesuur

14.40 – 15.20

10e lesuur

15.20 – 16.00

NXT op vrijdag 

 • 08.20 - 12.00 uur Werken aan projecten
 • 12.20 - 13.20 uur Mentorprogramma 
 • 13.20 - 15.30 uur Keuzeprogramma

Lestijden leerjaar 2 en 3

LesurenTijden

1e lesuur

08.20 - 09.10

2e lesuur

09.10 - 10.00

pauze

10.00 - 10.20

3e lesuur

10.20 - 11.10

4e lesuur

11.10 - 12.00

pauze

12.00 – 12.30

5e lesuur

12.30 - 13.20

6e lesuur

13.20 - 14.10

7e lesuur

14.10 – 15.00

8e lesuur

15.00 – 15.50

9e lesuur

15.50 – 16.40

Lestijden leerjaar 4,5 en 6

LesurenTijden

1e lesuur

08.20 - 09.10

2e lesuur

09.10 - 10.00

3e lesuur

10.00 - 10.50

pauze

10.50 - 11.10

4e lesuur

11.10 - 12.00

5e lesuur

12.00 – 12.50

pauze

12.50 - 13.20

6e lesuur

13.20 - 14.10

7e lesuur

14.10 – 15.00

8e lesuur

15.00 – 15.50

9e lesuur

15.50 – 16.40

Lestijden vmbo basis – kader – gemengde leerweg

LesurenTijden

1e lesuur

08.20 - 09.10

2e lesuur

09.10 - 10.00

pauze

10.00 - 10.20

3e lesuur

10.20 - 11.10

4e lesuur

11.10 - 12.00

5e lesuur

12.00 – 12.50

pauze

12.50 - 13.20

6e lesuur

13.20 - 14.10

7e lesuur

14.10 – 15.00

8e lesuur

15.00 – 15.50

9e lesuur

15.50 – 16.40

Lestijden en pauze bij het praktijkonderwijs

Lesrooster

Elk leerjaar is verdeeld in 4 periodes. Iedere periode heeft een  eigen lesrooster. Dit komt doordat de praktijkvakken per periode wisselen. 

Lestijden

Elke schooldag begint om 08.15 uur en duurt tot uiterlijk 16.00 uur. De lessen zijn elke dag van 8.15 tot 15.00 uur. Na de lessen kan het zijn dat de leerling op school moet blijven om zijn werk af te maken of voor een coaching gesprek met de mentor.

Pauze

Om 09.55 uur is er een pauze van 20 minuten. De middagpauze start om 11.55 uur en duurt 30 minuten. De leerlingen blijven tijdens de pauzes op het schoolplein of in de aula.

Computers, ICT en SOMtoday

Devices Computers en laptops

ICT is inmiddels een belangrijke ondersteuning in ons modern onderwijs. Daarom is het noodzakelijk dat elke leerling een device (laptop) heeft. Niet alleen om thuis mee te werken maar ook in de les.

Het staat u vanzelfsprekend volledig vrij om zelf een laptop naar eigen keuze aan te schaffen. Het is daarbij belangrijk om er op te letten dat:

 • Een accu die minimaal 6 uur achter elkaar mee kan gaan.
 • Wij adviseren een Windows Laptop. (Geen Chromebook!)
 • Wij werken met Office 365, het account hiervoor wordt via de school geregeld.
 • We adviseren een SSD schijf en geen mechanische harddisk. Een SSD schijf is sneller, weegt minder, verbruikt minder energie en kan beter tegen schokken.

Als u nog een device aan gaat schaffen, dan is er de optie om een laptop te kopen of huren via The Rent Company. Met dit bedrijf hebben wij afspraken gemaakt over een aanbod voor De Goudse Waarden. Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag van veel ouders, die het lastig vinden om te bepalen wat een geschikt apparaat voor hun kind zou kunnen zijn. Heeft uw kind al een laptop en werkt deze naar tevredenheid dan is dit aanbod niet interessant voor u. Als u van plan bent een laptop aan te schaffen, dan denken wij dat de afspraken die wij gemaakt hebben met The Rent Company voor u wel interessant kunnen zijn.

Het is ons bekend dat wij niemand kunnen verplichten om een laptop aan te schaffen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om een laptop te kopen, dan kan uw kind op school ook gebruik maken van een laptop van school als deze in een les nodig is. Wij verzoeken u om dat dan aan het begin van het volgend schooljaar aan ons te melden.

Beveiligde cloudopslag en schoolmailadres

Alle leerlingen krijgen een eigen schoolmailadres. Dit mailadres gebruiken wij om relevante informatie aan leerlingen door te geven. Het is dus belangrijk dat de leerlingen hun mailbox regelmatig checken.

Daarnaast heeft iedere leerling een eigen beveiligde ruimte in de cloud om zijn documenten op te slaan. Ook de docenten hebben zo’n ruimte waardoor zij met elkaar en met de leerlingen documenten, links, etc. kunnen delen. Binnen deze beveiligde ruimte kan alléén met personen binnen de school worden gedeeld, niet met derden.

Mobiele telefoons

Het gebruik van de mobiele telefoon is alleen toegestaan buiten de lessen. Alle lokalen en de mediatheek hebben een telefoontas waarin de mobiele telefoons gedurende de les bewaard worden. Als een leerling toch met een telefoon bezig is, vraagt de docent of medewerker aan de leerling om deze af te geven en zal daarna maatregelen nemen.

Het apparaat wordt in de kluis van lokaal 204 gelegd (De Kazerne: bij de leerjaarcoördinator in kamer 1.34). De leerling kan het apparaat aan het eind van dag, om 16.30 uur, komen ophalen, ongeacht het rooster.

SomToday

Onze school werk met SOMtoday. Dit is een online leerlingvolgsysteem (lvs) waarin voor de school relevante informatie over leerlingen staat. Denk hierbij aan resultaten, aanwezigheid en informatie over de begeleiding van de leerling. Verder plaatsen docenten er bijvoorbeeld huiswerk, lesplanners en informatie over toetsen. Het lvs is alleen toegankelijk voor hen die hiervoor toestemming hebben gekregen van de directie.

SOMtoday biedt tevens toegang tot een elektronische leeromgeving (elo). Een elo is een programma dat docenten en leerlingen gebruiken om informatie die van belang is voor de lessen te delen. Zo staan hier de links naar de verschillende digitale leermiddelen die via de boekenlijst zijn aangeschaft.

Gezonde school / alcohol en drugs / roken 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Goudse Waarden voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Gezonde school

Als eerste VO-school in de regio heeft Het Lyceum in 2016-2017 het thema-vignet “Gezonde School - Bewegen en sport”’ behaald. Er zijn op school veel mogelijkheden om, naast de gewone sportlessen, extra te sporten en te bewegen. Het thema-vignet laat zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen op dit gebied.

We vinden het belangrijk dat leerlingen gezond eten en drinken kunnen kopen op school en daarom werken we aan een gezonde schoolkantine, die voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines’ van het voedingscentrum.

Alcohol en drugs

Het is bekend dat jongeren vanaf twaalf jaar soms (meer) gaan roken, drinken en blowen. Het project “De gezonde school en genotmiddelen” tracht deze ontwikkeling af te remmen. In ons “reglement genotmiddelen” staat beschreven welke regels wij hanteren over het gebruik van genotmiddelen op school. Daarnaast wordt er samen met de GGD Hollands Midden gewerkt aan preventie. Er zijn verschillende lessen en projecten over roken, alcohol en drugs, zowel in de onderbouw als in klas 4. Omdat ouders in dit proces heel belangrijk zijn wordt er ook voorlichting gegeven tijdens ouderavonden.

In ons “reglement genotmiddelen” staat beschreven welke regels wij hanteren over het gebruik van genotmiddelen op school.

Rookvrije school

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Onze gebouwen zelf zijn al langer rookvrij. Maar ook het schoolterrein buiten is nu rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Kluisjes

Elke leerling heeft een kluisje. Wij raden de leerlingen aan hun kostbare spullen in het kluisje te bewaren. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of diefstal van eigendommen van leerlingen. Dit geldt ook voor de voorwerpen die in een kluisje zijn opgeborgen. Bij moedwillige vernieling aan de kluisjes verhalen we de kosten op de dader. De directie heeft het recht om de inhoud van de kluisjes op elk gewenst moment te controleren. De huur is opgenomen in de schoolkosten

Chipkaart

Iedere leerling ontvangt een chipkaart en is verplicht deze kaart bij zich te hebben. Op deze kaart staan persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, een foto en een barcode.

Met deze chipkaart kunnen de leerlingen zich legitimeren als leerling van onze school en betalen in de kantine, bij de automaten en voor prints en kopieën.

Voor het chipkaartsysteem betalen de leerlingen jaarlijks € 5,00. Deze kosten worden via de boekenleverancier in rekening gebracht. Bij verlies of beschadiging van de kaart koopt de leerling voor € 10,00 een nieuwe kaart bij de conciërge.

Gymkleding

Voor de gymnastieklessen zijn een sportbroek, een T-shirt en gymschoenen met lichte zool (wit/crème) verplicht. Er zijn geen speciale kleuren voorgeschreven.

Omgangsregels

Op school hebben we een heel fijne en veilige sfeer. Om te zorgen dat dit ook zo blijft hebben we opgeschreven hoe we willen dat we met elkaar omgaan.

 • Wij accepteren elkaar
 • Wij gaan respectvol met elkaar om
 • Wij werken samen en helpen elkaar als het nodig is
 • Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen
 • Wij zijn correct en beleefd in ons taalgebruik
 • Wij veroorzaken geen overlast
 • Iedereen op onze school houdt zich aan deze regels.
 • Ik spreek je er op aan als jij je er niet aan houdt.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook een aantal spelregels die ervoor moeten zorgen dat het geen chaos op school wordt. Deze regels gaan bijvoorbeeld over aan- en afwezigheid, op tijd komen, gebruik van je telefoon en device en waar je je fiets/jas en tas kwijt kunt.

Ziekmelden, verlof en verzuim

Voor goed onderwijs is het van het grootste belang dat leerlingen zo min mogelijk lessen verzuimen. Verzuim is alleen geoorloofd in de volgende gevallen:

Geoorloofd verzuim

WEGENS ZIEKTE

Als uw kind ziek is, geeft u dit op de eerste verzuimdag vóór 9.00 uur door..
Let op: als uw kind stage loopt, dient u ook het stagebedrijf in te lichten.

 • Bij voorkeur via Somtoday 
  Klik hier voor de handleiding
   
  Na de melding ontvangt automatisch een e-mail met de bevestiging.
 • Anders: telefonisch aan de medewerkers van onze administratie:
  Locatie Kanaalstraat en Nederhorststraat: 0182 51 60 77
  Locatie Calslaan en Groen van Prinsterersingel: 0182 57 30 00

Wanneer uw kind hersteld is, adviseren wij u op de dag van herstel te controleren of uw kind in Somtoday weer als aanwezig gemeld staat.

BEZOEK AAN ARTS, TANDARTS OF SPECIALIST

Bezoek aan huisarts, tandarts of specialist moet bij voorkeur in de vrije uren van de leerling gepland worden. Mocht dit niet lukken, kunt u via Somtoday uw kind / pupil ook afwezig melden om andere medische redenen (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter, tandarts, ziekenhuis, orthodontist).

ZIEK TIJDENS DE LES

Als een leerling ziek wordt tijdens de lessen of om een andere reden de lessen niet verder kan bijwonen, moet hij zich vóór vertrek afmelden.

BIJ VEELVULDIG ZIEKTEVERZUIM

Veelvuldig ziekteverzuim is slecht voor de voortgang van het onderwijs. Daarom zullen we in overleg met ouders en leerling bij zorgwekkend ziekteverzuim de verpleegkundige van de GGD inzetten. Daarnaast moeten we dit zorgwekkende verzuim ook melden bij de leerplichtambtenaar. Met alle partijen zullen we dan een verzuimplan opstellen.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

In geval van afwezigheid wegens bijzondere omstandigheden moet van tevoren een schriftelijk verzoek ingediend worden bij de leerjaarcoördinator. Deze beoordeelt elke aanvraag individueel, eventueel in overleg met de afdelingsleider leerlingbegeleiding.

Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer een leerling zonder toestemming afwezig is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Er kan dan sprake zijn van luxe-verzuim (verzuim vanwege vakantie e.d.) of van spijbelen. Dit ongeoorloofde verzuim moeten we als school doorgeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Omdat spijbelen en veelvuldig te-laat-komen een voorbode kunnen zijn van vroegtijdig schoolverlaten hebben de gemeenten in Midden-Holland met elkaar een meldprotocol opgesteld. Met de verschillende leerplichtambtenaren is afgesproken dat het volgende stappenplan gevolgd wordt als het gaat om ongeoorloofd verzuim:

 • Bij vier keer spijbelen en/of te laat komen zal de verzuimcoördinator een gesprekje voeren met de leerling over de redenen van het spijbelen en/of te laat komen en wat er gebeurt als de leerling nog meer afwezig is. Afhankelijk van de reden van het verzuim kan dan ook bekeken worden of een leerling ondersteuning nodig heeft.
 • Bij acht keer ongeoorloofd verzuim zal de leerjaarcoördinator spreken met de leerling over het ongeoorloofde verzuim en zal er contact zijn met de ouders. Ook dan zal er in de gesprekken gesproken worden over de consequenties en over eventuele begeleiding.
 • Als een leerling twaalf keer gespijbeld heeft en/of te laat is gekomen, zullen we dit, zonder vooraankondiging, melden bij de leerplichtambtenaar. Ouders en leerlingen worden per mail op de hoogte gesteld dat er gemeld is. De leerplichtambtenaar nodigt de leerling en zijn ouders uit voor een gesprek.
 • Na zestien keer gespijbeld te hebben en/of te laat gekomen wordt melding gemaakt bij leerplicht en volgt een Halt-procedure of een proces-verbaal.
 • U kunt voor het meldprotocol van de gemeenten terecht op: https://www.leerlingzakenmh.nl/site/assets/uploads/meldprotocol-RMC-versie-2017-website.pdf

Verlof

Leerlingen mogen in principe geen lessen verzuimen buiten de vastgestelde vakantiedagen.

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan de school op verzoek extra vakantie toestaan:

 • Als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden,
  • bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar gezamenlijk met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Ook als het gaat om speciale familiegebeurtenissen moeten de ouders tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de verantwoordelijke leerjaarcoördinator. Deze beslist in overleg met de afdelingsleider leerlingbegeleiding over de geldigheid van de reden en zal bij twijfel advies vragen aan de leerplichtambtenaar.

Na toestemming of afwijzing krijgen de ouders een officiële bevestiging. Voor verdere informatie kunt u terecht op http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/

Ziekmelden, verlof en verzuim
Aanvraag Vrijstelling Schoolbezoek Andere Gewichtige Omstandigheden
Ziekmelden, verlof en verzuim
Aanvraagformulier Vrijstelling Schoolbezoekvakantie 11 F En 13a
Ziekmelden, verlof en verzuim
Informatiebrochure Verlof Van Bureau Leerlingzaken

Op tijd komen

We gaan ervan uit dat leerlingen op tijd in de les aanwezig zijn. Mocht je toch te laat komen dan gelden de volgende regels:

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich direct bij de conciërge. Deze zet een melding in SOMtoday en spreekt een terugkomuur af. Dit kan zijn de volgende dag 1 uur vroeger komen of 1 uur langer blijven. De leerling gaat vervolgens z.s.m. naar de les.
 • Als een leerling meer dan 15 minuten te laat is, wordt de leerjaarcoördinator geïnformeerd. De leerjaarcoördinator heeft contact met de leerling en bepaalt of er nog een extra sanctie genomen moet worden.
 • Een leerling die ongeoorloofd een heel lesuur mist. moet  2 uur terugkomen.
 • Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is dat je te laat komt, kan het zelfs de beste wel een keer overkomen. Daarom mag elke leerling gedurende het jaar 1 keer te laat komen, zonder consequenties.
 • Als een leerling meent een gegronde reden te hebben voor het te laat komen, dan neemt hij dezelfde dag contact op met de leerjaarcoördinator. Deze kan de opgelegde sanctie ongedaan maken. 

Verwijdering uit de les

Ontvangt een leerling opdracht om het lokaal of de mediatheek te verlaten, dan moet hij daaraan in elk geval gehoor geven, óók als hij van mening is dat dit onterecht is. Hij kan zijn belangen altijd bij de leerjaarcoördinator bepleiten.

Als een leerling uit de les verwijderd is, meldt hij zich direct in lokaal 204 in de mediatheek (Heemskerkstraat) of de mediatheek (De Kazerne). Als deze ruimte gesloten is, meldt de leerling zich bij  de leerjaarcoördinator. 

Na het melden vult de leerling een blauwe kaart in. Aan het eind van het lesuur gaat de leerling met blauwe kaart terug naar het lokaal of de mediatheek. De docent bepaalt (eventueel in overleg met de leerjaarcoördinator) de sanctie.

Schorsing en verwijdering

Als een leerling bij herhaling de regels overtreedt, of een zeer ernstige overtreding begaat, kan de school besluiten tot een aantal maatregelen:

 1. een vierkant rooster of de toegang tot de les ontzeggen
 2. een officiële schorsing van één dag
 3. een officiële meerdaagse schorsing.

In het uiterste geval kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van school.  

In al deze gevallen is er vanzelfsprekend een gesprek met de leerling en zijn ouders om de beslissing toe te lichten. Ook zoeken we, tenzij er sprake is van verwijdering, met de leerling en zijn ouders naar manieren om op een goede wijze terug te keren in de les en herhaling te voorkomen.

Meerderjarigheid

Leerlingen van achttien jaar en ouder zijn juridisch gesproken meerderjarig. Wij gaan ervan uit dat ouders hun gebruikelijke taak met betrekking tot absentie, financiën, begeleiding, etc. blijven vervullen.

Ouders hebben echter niet meer automatisch toegang tot SOMtoday om de gegevens van hun kind in te zien. Leerlingen kunnen hiervoor toestemming geven. De leerlingen die dit betreft zullen wij rond hun 18e verjaardag hierop attenderen

Leerlingenstatuut

Alle rechten en plichten die onze leerlingen hebben, hebben we opgeschreven in het leerlingenstatuut.

JEUGDBESCHERMING WEST
REGIO ZUID-HOLLAND MIDDEN - GOUDA

Crabethpark 24
2801 AP Gouda
T 0182 54 17 17 
www.jeugdbeschermingwest.nl

JEUGDGEZONDHEIDSZORG

GGD Hollands-Midden
Postbus 121
2300 AC Leiden

vestiging Gouda:
Postbus 133
2800 AC Gouda (uitsluitend voor medische gegevens en medische correspondentie)

Bezoekadres:
Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
T 088 - 308 32 00

MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS

Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld en radicalisering.
T 0900 – 111 3 111 ((tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief)

BUREAU LEERLINGZAKEN MIDDEN HOLLAND

Bezoekadres
Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG Gouda

Correspondentieadres
Postbus 1086
2800 BB Gouda

T: 0182-588 586
e-mail: info@leerlingzakenmh.nl.

DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

Postbus 606 
2700 ML Zoetermeer Informatiecentrum VO

T 079 323 24 44
www.duo.nl

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

Postbus 51 (rijksoverheid)
Vragen over onderwijs:

T 0800 – 8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl